YASAL UYARI

www.sohobisiklet.com (kısaca "Websitesi")ni ziyaret ederek, kullanarak ve/veya Üye olarak, aşağıda tanımlandığı ve açıklandığı şekilde, işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi de dahil tüm kurallara dair bilgilendirilmiş olarak rıza gösterdiğinizi belirtmiş ve onaylamış olursunuz. Bu şartları tamamen anlayıp kabul etmediğiniz takdirde bu Websitesi'ni kullanmaya son vermelisiniz.

 

KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Websitesi Kullanım Şartları Sözleşmesi (kısaca “Kullanım Sözleşmesi“ veya "Sözleşme"), www.sohobisiklet.com Websitesi’ne giriş yapan ve/veya Üye olan Kullanıcı ile (aşağıda Alıcı ve Satıcı, Kullanıcı veya Kullanıcılar veya Üye olarak anılacaktır), Kullanıcı’nın Websitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

2. Tanımlar

Websitesi:

Websiteleri, www.sohobisiklet.com ve alt alanlarının tümü de dâhil, (kısaca "Websitesi") internet adreslerini ifade eder. Kullanıcı'lar Websitesi’ne, Mağaza'dan bağımsız olarak Üye olabilirler.

 

Mağaza:

Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, www.sohobisiklet.com tarafından, Websitesi içerisinde kullanıma konulan uygulamayı ifade eder. Bu uygulama masa üstü vaya mobil ortamdan erişime bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Mağaza'dan satışa sunulan Ürün'leri satın alabilmek için Mağaza’ya Kullanıcı olarak Üye olmak gerekmektedir.

​​

Ziyaretçi:

Kayıtsız Kullanıcı (kısaca" Ziyaretçi") Websitesi’ne giriş yapan, kullanan, ve Websitesi’nde sunulan hizmetlerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kullanıcı/Üye:

Websitesi’ne giriş yapan, kullanan, veya kayıt yapmak suretiyle Üye olan ve Websitesi’nde sunulan hizmetlerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Satıcı:

Hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu Ürün'leri, diğer Kullanıcılar'a yönelik olarak Websitesi’ni kullanmak suretiyle, Mağaza'da satışa sunan Kullanıcı’dır.

 

Alıcı:

Websitesi’ni kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan Ürün'leri satın alan Kullanıcı'yı ifade eder.

 

Ürün:

Websitesi’nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

Hizmetler:

Websitesi'nde mevcut olan tüm uygulamalar "Masa Üstü" ve "Mobil" uygulamalar (topluca "Hizmetler") olarak adlandırılırlar.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanım Sözleşmesi’nin konusu, Websitesi’nden ve sunulan hizmetlerden yararlanma şartları ile ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanım Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanım Sözleşme’si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, Üye'liğe ve Mağaza'nın kullanımına ilişkin olarak www.sohobisiklet.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanım Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, Üye'liğe ve Mağaza'nın kullanımına ilişkin olarak www.sohobisiklet.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik

4.1 Websitesine Üye'lik, Websitesi’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi’ne Üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve www.sohobisiklet.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Websitesi’ne Üye olabilmek için, T.C. kanunları çerçevesinde reşit olmak ve istenen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak yeterlidir. Ancak www.sohobisiklet.com tarafından, geçici olarak Üye’likten uzaklaştırılmış veya Üye’likten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya www.sohobisiklet.com tarafından geçici olarak Üye’likten uzaklaştırılmış veya Üye’likleri süresiz yasaklanmış olan kişilerin Websitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitesi Üye'si olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Mağaza Üyelik ve Kullanım Koşulları

Mağaza'dan satışa sunulan Ürün ve/veya hizmetleri satın alabilmek için Mağaza’ya Kullanıcı olarak Üye olmak gerekmektedir.

5.1 Mağaza’ya Üye olabilmek için T.C. kanunları çerçevesinde reşit olmak ve istenen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak yeterlidir.

5.2 Kullanıcı, Mağaza’dan yararlanırken yürürlükte bulunan T.C. kanun ve mevzuatlarına ve kullanıcı sözleşmesi ve ekinde yer alan tüm şartlara uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Mağaza üzerinden yapılan alım ve satış işlemleri direk olarak Kullanıcılar arasında gerçekleşmektedir. Mağaza, Kullanıcılar arasında gerçekleşen para, ürün ve mal transferinin hiçbir aşamasında yer almamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle doğabilecek her türlü yasal, mali ve idari sorumluluk Kullanıcılar'a aittir. Kullanıcılar, bu sözleşmeyi kabul ederek bu şartları kabul etmiş olurlar.

5.4 Kullanıcı, satılan mal ve/veya hizmete ilişkin olarak 4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik" kapsamında tek sorumlunun kendileri olduğunu ve Mağaza’nın, Kullanıcılar arasındaki satım akdinin ve/veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi şekil ve sıfat ile tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5 Kullanıcı, Mağaza’nın 4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun" kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6 Kullanıcı, Mağaza’nın herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında Websitesi ile gerçekleşen işlemlerinin durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle Mağaza’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7 Kullanıcı, Mağaza’nın sunduğu hizmetlerin hiçbirini, yürürlükte bulunan kanun ve/veya mevzuatlara aykırı içeriğin ve/veya hizmetin saklanması, satılması için kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8 Kullanıcı, Mağaza’ya yüklemiş olduğu her türlü içerik, dosya, görsel ve dijital varlığın telif hakkının kendine ait olduğunu ve resmi makamlar ve/veya telif hakkı sahibi tarafından yapılacak bir başvuruda Mağaza’nın hiçbir uyarı yapmadan bu içeriklerini erişime kapatabileceğini ve/veya silebileceğini, bunun sonucunda Mağaza’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9 Kullanıcı, Mağaza’ya yüklemiş olduğu içeriklerin sebep gösterilmeksizin silinebileceğini, Kullanıcı’nın bu içeriklerin orijinal kopyalarını kendisinin saklamakla yükümlü olduğunu ve bu varlıklara erişememesi durumunda, Mağaza’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

6.1 Kullanıcı, Üye’lik şartlarını yerine getirirken, Websitesi’nin hizmetlerinden faydalanırken ve Websitesi’ndeki herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Websitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm T.C. kanun ve mevzuatlarına uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder.

6.2 Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, www.sohobisiklet.com’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.sohobisiklet.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 Kullanıcılar'ın Websitesinden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı İsmi, Şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcılar'ın sorumluluğundadır. Kullanıcılar'ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcılar'ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden www.sohobisiklet.com'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

6.4 Kullanıcılar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. www.sohobisiklet.com, Kullanıcı’lar tarafından www.sohobisiklet.com’a iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

6.5 Kullanıcı, www.sohobisiklet.com’un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

6.6 Websitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcılar'ın, Websitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, www.sohobisiklet.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.sohobisiklet.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. www.sohobisiklet.com, Kullanıcılar'ın Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.7 Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Websitesi’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı www.sohobisiklet.com’un, www.sohobisiklet.com çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. www.sohobisiklet.com, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6.8 Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan kendi Üye'likleri ve yakınlarına ait Üye'likler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde www.sohobisiklet.com’un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9 Websitesi’ni kullananlar, uğradıkları veya uğrayabilecekleri, doğrudan veya dolaylı zararlardan ötürü www.sohobisiklet.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. www.sohobisiklet.com’un Hak ve Yükümlülükleri

7.1 www.sohobisiklet.com, Websitesi’nde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcılar'a sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. www.sohobisiklet.com, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. www.sohobisiklet.com’un Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. www.sohobisiklet.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.

7.2 www.sohobisiklet.com, Websitesi üzerinden, www.sohobisiklet.com’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitesilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere erişim için "Link" verebilir. Bu Link’ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle www.sohobisiklet.com tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki Link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, websiteleri, dosyalar ve içerikler, bu Link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında www.sohobisiklet.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

7.3 www.sohobisiklet.com, Websitesi’nde sağlanan hizmetler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

7.4 www.sohobisiklet.com, Kullanıcılar arasında Websitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve www.sohobisiklet.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı’nın Üye’liğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

7.5 Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, www.sohobisiklet.com ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

7.6 Kullanıcı, “Kullanıcı İsmi” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcılar’ın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, www.sohobisiklet.com, Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın Üye’liğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

8. Gizlilik Hükümleri

www.sohobisiklet.com, Kullanıcılar'a ilişkin bilgileri, işbu Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası düzenlemelerine uygun olarak kullanabilir. www.sohobisiklet.com, Kullanıcılar'a ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve Gizlilik Politikası’nın aksine kullanmayacaktır.

9. Fikri Mülkiyet Hakları

9.1 Kullanıcılar, Websitesi üzerinden sunulan www.sohobisiklet.com hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının www.sohobisiklet.com’un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı www.sohobisiklet.com’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

9.2 www.sohobisiklet.com’un, hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.3 Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve www.sohobisiklet.com ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları'nı ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10. Sözleşme Değişiklikleri

www.sohobisiklet.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi’nde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.sohobisiklet.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından www.sohobisiklet.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.sohobisiklet.com’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

13. Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi’ne giriş yaptığı ve/veya Üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın Üye’lik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak Üye’liğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. www.sohobisiklet.com, Kullanıcılar'ın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, Üye’liğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, www.sohobisiklet.com’un uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

​​

Websitesi’ne giriş yapan ve/veya Üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır. ©2016

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon